Inleiding

Astronomie van de Inca's
Wat zagen de Inca's ?
Inca religie, wereldbeeld
Inca kosmologie
Inca Mythes
Vragen
Bronnen

 

 

De astronomie speelde een grote rol binnen de inca-cultuur.
omdat de astronomie zo verweven was in het dagelijks leven zou je je in heel de inca cultuur moeten verdiepen wil je meer inzicht krijgen in de inca astronomie. De inca's kenden geen schrift en maakte gebruik van orale overlevering. Alles stond daarbij in het teken van de manier waarop de inca's hun hemel waarnamen.
Dit blijkt uit de verhalen die zij over hun geschiedenis vertelden maar ook uit de manier waarop zij het dagelijks leven indeelden; de bouw van de steden, de wegen, indeling van sociale klasse in
ayllu's. In alles vind je hun astronomische ziens wijze terug: Het was een weerspiegeling ervan.


Astronomie was verweven met religie, wereldbeelden en dagelijks leven.
Niet alleen was de astronomie van praktisch belang maar ook hun hele wereldbeeld was gebaseerd op wat zij aan de hemel waarnamen.
Voor de Inca's waren de bewegingen aan de hemel een weergave van het nootlot zoals het zich zou gaan afspelen op aarde. Ze dachten dat alles op aarde parallel liep met wat er aan de hemel gebeurde. Dit werd aangemoedigd door de Incakeizers, die zichzelf naar voren brachten als de zon op aarde. Hun hele leefomgeving werd erop ingericht zoals blijkt uit de indeling en benaming van oa wegen en gebouwen als ook de opbouw van hun sociale structuur.

Naar aanleiding van het bestuderen van een van de oude scheppingsmythes, kwam Dr.W.Sullivan, tot het volgende inzicht:
God werd gezien als de drijfveer van de hemel, en van het noodlot op aarde dat daar parallel mee liep.
Ieder mens kwam overeen met een ster, die weer gegroepeerd waren in sterren beelden . En net zoals de sterren in de hemel allemaal verschillen , elk hun eigen plek hebben en toch samen in harmonie bewegen zo is het ook met de verschillende stammen op aarde. Als je sterft ,ging je terug naar je thuisland in de sterren.
Wie het verloop van hemellichamen kende kon ook de toekomst voorspellen.

De Inca's waren niet de enigsten. Ook andere volkeren, zoals die Egyptenaren hadden mogelijk een vergelijkbaar wereldbeeld.

Alle belangrijke en waarneembare objecten aan de hemel hadden hun equivalent op aarde en werden als dusdanig begrepen.

Maar wat zagen de Inca's dan?