Inleiding

Astronomie van de Inca's
Wat zagen de Inca's ?
Inca religie, wereldbeeld
Inca kosmologie
Inca Mythes
Vragen
Bronnen

 

 

 

De inca's kenden geen schrift, maar waren afhankelijk van verhalen die generatie na generatie werden over gedragen. De inca religie en hun mythen en legendes speelden een belangrijke rol bij de uitbreiding, opbouw en legitimering van het inca rijk en de overheersing door de inca heerser. De inca's besteedde dan ook veel moeite aan het instellen en aanpassen van hun mythen aan de goden van de overwonnen volkeren en aan het benadrukken van de goddelijke afkomst van hun incakeizer om zo zijn macht te ondersteunen.

Door zichzelf als goddelijke en representant van de zon af te schilderen probeerden zij hun positie veilig te stellen. Overal waar zij kwamen voegden zij de locale goden toe aan hun eigen religie, hetzij door aan te tonen dat het dezelfde goden waren,maar onder een andere naam, hetzij door ze te erkennen maar een ondergeschikt plaats tegeven in hun eigen goden hierachie. Aangezien met name Viracocha als schepper en de zonnegod Inti,wiens representant de incavorst zelf was, de oppergoden waren in hun hierarchie, plaatsten zij overal zonne tempels naast de bestaande tempels om hun te vereren.

 

Pachacuta Inca Yupanqui, Tiende INCA Keizer en vertegenwoordiger van Inti

 

Deze zes belangrijkste goden waren in hierarchische volgorde:

oppergod Viracocha,
zonnegod Inti, vertegenwoordigd door de incakeizer
maangodin Quilla, vertegenwoordigd door de belangrijkste vrouw van de inca keizer
Chaska-qoylor, de god van venus, de morgen- avond ster
de weergod Illapa
regenboog Cuichu.

Gouden beelden van deze goden waren te vinden in het Coricancha te Cuzco

Tempel van regenbooggod Cuichu in de Coricancha in Cuzco