Inleiding

Astronomie van de Inca's
Wat zagen de Inca's ?
Inca religie, wereldbeeld
Inca kosmologie
Inca Mythes
Vragen
Bronnen

 

 

 

Een belangrijk begrip in de inca kosmologie en mythologie is pachacuti.('omwenteling van ruimte en tijd') .
Dit was een inca idee over opeenvolging en vernieuwing dat een grote rol speelde in de kosmologie en mythologie van de Inca's. Zij zagen zichzelf als laatste fase in een reeks eerder te gronde gegane scheppingen.


De inca's en veel andere Andes-volkeren geloofden dat zij leefden op de wereld van de 'vijfde zon'.
Elk eerdere zon (tijdperk) zou 1000 jaar hebben geduurd.

De eerste zon was een zon van duisternis. De mensen waren de Wari Wiracocharuna, (wari betekent in het Quechua kruising tussen lama en alpaca en runa betekent volk) Deze mensen waren primitief,hulden zich in bladeren en aten alleen wilde planten. Ze noemden hun schepper Ticci Viracocha, Caylla Viracocha of pachacamac. Hoe hun tijdperk teneinde kwam is onduidelijk. De dood bestond er niet.


De mensen van de tweede zon bedreven al een soort landbouw.Het was de tijd van de reuzen Ze waren de Wari Runa. Zij huldigden zich in dierenvellen. Ze leidden een eenvoudig en vredig bestaan. Ook zij erkenden Viracocha als hun schepper. De mensen mishaagden Viracocha en werden daarom door een zondvloed vernietigd.


De wereld van de derde zon was de wereld van de Purun Runa, het 'wilde volk', de eerste mensen,die ondanks hun naam toch veel beschaafder waren dan hun voorganger. Ze konden lama en alpacawol spinnen, verven en weven, kenden een complexer landbouw met een groter aantal gewassen en maakten metalen sieraden. De bevolking groeide, en de mensen trokken vanuit de Andes naar de laaglanden. Ze woonden in steden met eigen koningen en er woedden oorlogen tussen steden en landstreken. De mensen beschouwden pachacamac als hun schepper.


De vierde zon was de wereld van de Auca Runa ('krijgers'), het oorlog zuchtige volk. Volgens een enkele versie ontstond in deze periode het inca-rijk, maar in de meeste versies was dat niet het geval. De wereld was nu in vier delen verdeeld.Er werd meer oorlog gevoerd zodat de mensen in stenenhuizen en versterkte steden moesten leven. De mensen waren al opgesplitst in ayllu groepen. De techniek en de levensstandaard stonden al op een hoger peil. Hoe er een eind kwam aan de derde en vierde zon is onbekend.


De wereld van de vijfde zon was de wereld van de inca's, die door hun veroveringen de beschaving verbreidden. Met de komst van de Spanjaarden viel het Incarijk. Zij werden gezien als gezanten van viracocha en zelfs 'viracochas' genoemd.

Het cyclische wereldbeeld speelde ook een grote rol in het geloof van de Inca's in de terugkeer van hun incavorst: inkarrí.